Wiek XX czasem wielkiego rozwoju medycyny

Największy rozwój nauk medycznych przyniósł wiek XX. Już na początku XX wieku dzięki Paulowi Ehrlichowi zaczęto stosować chemioterapię. Za pomocą środków chemicznych leczono wówczas choroby zakaźne. Także w XX wieku zostały odkryte pierwsze, skuteczne leki przeciwko kile. Odkrycia tych leków dokonał właśnie Paul Ehrlich, który w 1908 roku za swoje odkrycie został uhonorowany nagrodą Nobla. Bardzo znaczącym odkryciem było odkrycie przez Alexandra Fleminga pierwszego antybiotyku, którym była penicylina. Podobnie jak P. Ehrlich, także A. Fleming otrzymał ( 1945) za swoje odkrycie nagrodę Nobla. W dziejach medycyny na trwałe zapisało się także nazwisko polskiego biochemika Kazimierza Funka. Kazimierz Funk wyodrębnił substancję, która przeciwdziałała chorobie beri-beri. Substancją tą była witamina B. Wraz z odkryciem w 1895 roku promieni X przez Wilhelma Rontgena zaczęto leczyć choroby nowotworowe. W XX wieku nowotwory zaczęto leczyć również chemioterapią. W 1918 roku narodziły się podstawy rehabilitacji.

Medycyna Copyright © 2018. All Rights Reserved.